בית העם


מושב ניר משה הוקם בשנת 1953 על ידי עולים ממרוקו, אלג'יר מצרים ועדות אשכנז (ניצולי שואה). צוות של 17 גברים הגיע במשאית מתל אביב לשטח המושב שנקרא בתחילה שובל א'.

המושב נקרא על שם הסופר משה סמילנסקי שהיה סופר וחקלאי עברי שתרם רבות לשחרור אדמות הנגב ולפיתוח החקלאות המדברית.
שטחו של המושב הוא כ- 6,000 דונם. רוב התושבים מועסקים במקצועות חופשיים. כעשרה מחברי המושב עוסקים בחקלאות: מטעים, פרדס, פרחים וזיתים.

- בית העם -
טלפון: 089933728

כרטיס זה נוצר ב באמצעות ievent